Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-04-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31497-95".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Ypma c.s. over het met ouders vaststellen van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief
Dossiernummer 31497
Dossiertitel Passend onderwijs
Identifier kst-31497-95
Indiener L. Ypma
Indiener M.R.J. Rog
Indiener P.H. van Meenen
Ondernummer 95
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Overige vormen van onderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-04-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Passend onderwijs; Motie; Motie van het lid Ypma c.s. over het met ouders vaststellen van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief
Uitgiftedatum 2013-04-11
Vergaderjaar 2012-2013