Kamerstukken in dossier 31497

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Notitie Passend onderwijs en budgetfinanciering

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-06-2008 2007-2008 Kamerstuk 31497, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Kompas op passend onderwijs Verslag volgsysteem voorjaar 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-06-2008 2007-2008 Kamerstuk 31497, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Buitenschoolse opvang voor kinderen met een beperking een nadere inventarisatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-06-2008 2007-2008 Kamerstuk 31497, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Passend onderwijs; Brief van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-06-2008 2007-2008 Kamerstuk 31497, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Bijlage 1. Overzicht regionale netwerken die een experiment/ veldinitiatief voorbereiden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-06-2008 2007-2008 Kamerstuk 31497, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Bijlage 2. Overzicht leerling-ontwikkeling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-06-2008 2007-2008 Kamerstuk 31497, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Bijlage 3. Invoeringsschema Passend onderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-06-2008 2007-2008 Kamerstuk 31497, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Passend onderwijs; Verslag van een Algemeen Overleg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-01-2009 2008-2009 Kamerstuk 31497, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Passend onderwijs; Brief regering; Beleidsreactie op het rapport ‘Van leerplicht naar leerrecht’ van de Kinderombudsman

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-06-2013 2012-2013 Kamerstuk 31497, nr. 100 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Passend onderwijs; Brief regering; Aanbieding van de Tweede Voortgangsrapportage passend onderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-06-2013 2012-2013 Kamerstuk 31497, nr. 101 Tweede Kamer der Staten-Generaal