Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-04-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31497-399".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-04-21
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Kwint en Westerveld over specialistische jeugdzorg regionaal organiseren onder regie van het Rijk
Dossiernummer 31497
Dossiertitel Passend onderwijs
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-31497-399
Indiener J.P. Kwint
Indiener E.M. Westerveld
Ondernummer 399
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Overige vormen van onderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-04-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Passend onderwijs; Motie; Motie van de leden Kwint en Westerveld over specialistische jeugdzorg regionaal organiseren onder regie van het Rijk
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2020-2021