31 497 Passend onderwijs

Nr. 399 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN WESTERVELD

Voorgesteld 21 april 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de overheveling naar de gemeenten van complexe specialistische jeugdzorg, zoals bijvoorbeeld De Hoenderloo Groep aanbiedt, tot grote problemen heeft geleid;

verzoekt de regering, om specialistische jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering regionaal te organiseren onder regie van en met financiering door het Rijk,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

Westerveld

Naar boven