Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-10-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31289-260".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Rog over duurzaam kwalitatief goed onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen
Dossiernummer 31289
Dossiertitel Voortgezet Onderwijs
Identifier kst-31289-260
Indiener M.R.J. Rog
Ondernummer 260
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-10-09
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Voortgezet Onderwijs; Motie; Motie van het lid Rog over duurzaam kwalitatief goed onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen
Uitgiftedatum 2015-10-08
Vergaderjaar 2015-2016