Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-10-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31289-259".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Rog over het in stand houden van het kwaliteitsniveau van gifted education
Dossiernummer 31289
Dossiertitel Voortgezet Onderwijs
Identifier kst-31289-259
Indiener M.R.J. Rog
Ondernummer 259
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-10-09
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Voortgezet Onderwijs; Motie; Motie van het lid Rog over het in stand houden van het kwaliteitsniveau van gifted education
Uitgiftedatum 2015-10-08
Vergaderjaar 2015-2016