Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-01-2011 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31145-R".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-94692
Bijlage blg-94693
Bijlage blg-94695
Bijlage blg-94697
Bijlage blg-94698
Bijlage blg-94699
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Brief inzake Nederlandse inbreng voor de evaluatie van de Dataretentierichtlijn
Dossiernummer 31145
Dossiertitel Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG (Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens)
Identifier kst-31145-R
Ondernummer R
Onderwerp Economie | ICT
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-01-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG (Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens); Brief inzake Nederlandse inbreng voor de evaluatie van de Dataretentierichtlijn
Uitgiftedatum 2010-12-20
Vergaderjaar 2010-2011