Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-08-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30952-434".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-08-29
Documenttitel Wijzigingen van Bijlage I en Bijlage II bij het Internationaal Verdrag tegen doping in de sport; Parijs, 19 oktober 2005
Dossiernummer 30952
Dossiertitel Ter kennisname voorgelegde Verdragen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-30952-434
Indiener W.B. Hoekstra
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 434
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-08-31
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Ter kennisname voorgelegde Verdragen; Brief regering; Wijzigingen van Bijlage I en Bijlage II bij het Internationaal Verdrag tegen doping in de sport; Parijs, 19 oktober 2005
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2022-2023