Kamerstukken in dossier 30952

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Ter kennisname voorgelegde Verdragen; Brief minister over twee verdragen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-03-2007 2006-2007 Kamerstuk 30952, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Brief over The World Food Programme (WFP)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-04-2008 2007-2008 Kamerstuk 30952, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Brief over The World Food Programme (WFP)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-04-2008 2007-2008 Kamerstuk 30952, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Ter kennisname voorgelegde Verdragen; Brief minister inzake briefwisseling verdrag Somalië en Comoren betreffende steun voor Somalië tegen piraterij

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-04-2008 2007-2008 Kamerstuk 30952, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Brief over The World Food Programme (WFP)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-04-2008 2007-2008 Kamerstuk 30952, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  brief over The World Food Programme (WFP)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-04-2008 2007-2008 Kamerstuk 30952, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Ter kennisname voorgelegde Verdragen; Brief regering; Maatregelen ATCM XXXV-1 t/m ATCM XXXV-11 van 2012 bij het Verdrag inzake Antarctica

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-02-2013 2012-2013 Kamerstuk 30952, nr. 100 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Ter kennisname voorgelegde Verdragen; Brief regering; Aangenomen wijzigingen van de Bijlagen en Codes bij het op 1 november 1974 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974 (Trb. 2012, 141)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-02-2013 2012-2013 Kamerstuk 30952, nr. 101 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Ter kennisname voorgelegde Verdragen; Brief regering; Wijzigingen van de in de Bijlagen opgenomen Voorschriften bij het Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-03-2013 2012-2013 Kamerstuk 30952, nr. 102 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Ter kennisname voorgelegde Verdragen; Brief regering; Notawisseling verdrag tussen de Staten die partij zijn bij het Noordatlantische Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, met betrekking tot de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-03-2013 2012-2013 Kamerstuk 30952, nr. 103 Tweede Kamer der Staten-Generaal