Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-02-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30952-405".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-02-02
Documenttitel Notawisseling houdende een Verdrag tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Franse Republiek inzake de rechtspositie van militairen en ander verheidspersoneel aanwezig op elkaars grondgebied, in het kader van de COVID-19-crisis en humanitaire noodhulp bij orkanen; Parijs, 22 december 2021
Dossiernummer 30952
Dossiertitel Ter kennisname voorgelegde Verdragen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-30952-405
Indiener W.B. Hoekstra
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.2/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 405
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-02-15
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Ter kennisname voorgelegde Verdragen; Brief regering; Notawisseling houdende een Verdrag tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Franse Republiek inzake de rechtspositie van militairen en ander verheidspersoneel aanwezig op elkaars grondgebied, in het kader van de COVID-19-crisis en humanitaire noodhulp bij orkanen; Parijs, 22 december 2021
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2021-2022