Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-05-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30952-362".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-05-19
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Notawisseling houdende een verdrag tot verlenging van de Overeenkomst inzake de rechtspositie van de strijdkrachten voor militair personeel en troepenuitrusting tussen de Staat Qatar en het Koninkrijk der Nederlanden; Doha, 1 april 2020
Dossiernummer 30952
Dossiertitel Ter kennisname voorgelegde Verdragen
Identifier kst-30952-362
Indiener S.A. Blok
Ondernummer 362
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-05-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Ter kennisname voorgelegde Verdragen; Brief regering; Notawisseling houdende een verdrag tot verlenging van de Overeenkomst inzake de rechtspositie van de strijdkrachten voor militair personeel en troepenuitrusting tussen de Staat Qatar en het Koninkrijk der Nederlanden; Doha, 1 april 2020
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2019-2020