30 952 Ter kennisname voorgelegde Verdragen

Nr. 362 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 mei 2020

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen moge ik u hierbij ter kennis brengen de op 1 april 2020 te Doha tot stand gekomen Notawisseling houdende een verdrag tot verlenging van de Overeenkomst inzake de rechtspositie van de strijdkrachten voor militair personeel en troepenuitrusting tussen de Staat Qatar en het Koninkrijk der Nederlanden; (Trb. 2020, nr. 49).

Ingevolge artikel 7, onderdeel e, van genoemde Rijkswet behoeft deze notawisseling niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok

Naar boven