30 952 Ter kennisname voorgelegde Verdragen

Nr. 221 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 januari 2016

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen moge ik u hierbij ter kennis brengen het op 30 juni 2015 te Brussel tot stand gekomen Aanvullend protocol bij de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (Trb. 2015, nr. 181 en Trb. 2015, nr. 199).

Ingevolge artikel 7, onderdeel a, van genoemde Rijkswet juncto artikel 2 van de Wet van 18 april 2013 (Stb. 2013, nr. 147) behoeft dit verdrag niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders

Naar boven