Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-02-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30825-218".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-874505
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-02-25
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op verzoek commissie over het onlangs door Stinapa voor de BES-eilanden ingediende verzoek inzake een natuurbeleidsplan voor Caribisch Nederland
Dossiernummer 30825
Dossiertitel Ecologische hoofdstructuur
Identifier kst-30825-218
Indiener R.W. Knops
Ondernummer 218
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-02-27
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Ecologische hoofdstructuur; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over het onlangs door Stinapa voor de BES-eilanden ingediende verzoek inzake een natuurbeleidsplan voor Caribisch Nederland
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2018-2019