Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-12-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30825-128".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie Van Gerven over een reactie op het deelakkoord Natuur
Dossiernummer 30825
Dossiertitel Ecologische hoofdstructuur
Identifier kst-30825-128
Indiener H.P.J. van Gerven
Ondernummer 128
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-12-09
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Ecologische hoofdstructuur ; Motie; Motie Van Gerven over een reactie op het deelakkoord Natuur
Uitgiftedatum 2011-12-08
Vergaderjaar 2011-2012