Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-03-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30523-52".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-03-23
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie-Slob/De Rouwe over de stremming op de Rijn
Dossiernummer 30523
Dossiertitel Bepalingen met betrekking tot de veilige vaart op de binnenwateren (Binnenvaartwet)
Identifier kst-30523-52
Indiener A. Slob
Indiener S. de Rouwe
Ondernummer 52
Onderwerp Verkeer | Water
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-03-24
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Bepalingen met betrekking tot de veilige vaart op de binnenwateren (Binnenvaartwet); Motie; Motie-Slob/De Rouwe over de stremming op de Rijn
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2010-2011