30 523 Bepalingen met betrekking tot de veilige vaart op de binnenwateren (Binnenvaartwet)

Nr. 52 MOTIE VAN DE LEDEN SLOB EN DE ROUWE

Voorgesteld 23 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat veel binnenvaartschippers zijn gedupeerd door de langdurige stremming van de Rijn bij de Lorelei van 13 januari 2011 tot 14 februari 2011;

constaterende, dat de regering tijdens het vragenuur van 25 januari 2011 bij monde van minister Kamp heeft aangegeven dat het een zaak van betrokkenen zelf is om zich tegen dit soort calamiteiten te verzekeren;

constaterende, dat de regering alsnog heeft besloten om 35 binnenvaartondernemingen een vergoeding uit de werktijdverkortingsregeling te geven wegens de uitzonderlijke situatie die is ontstaan door de langdurige stremming van de Rijn bij de Lorelei;

constaterende, dat deze uitkering niet met terugwerkende kracht door andere getroffen ondernemers kan worden aangevraagd en toegekend;

overwegende, dat veel ondernemers geen aanvraag hebben ingediend gezien de eerdere afwijzende houding van de regering;

verzoekt de regering binnenvaartondernemers de mogelijkheid te geven om met terugwerkende kracht alsnog een aanvraag in te dienen voor vergoeding uit de werktijdverkortingsregeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Slob

De Rouwe

Naar boven