Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-01-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30420-354".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-965397
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-01-11
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Advies Adviesgroep-Vinkenburg over 'Genderdiversiteit in de (sub-)top van de (semi-)publieke sector’
Dossiernummer 30420
Dossiertitel Emancipatiebeleid
Identifier kst-30420-354
Indiener I.K. van Engelshoven
Ondernummer 354
Onderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-01-25
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Emancipatiebeleid; Brief regering; Advies Adviesgroep-Vinkenburg over 'Genderdiversiteit in de (sub-)top van de (semi-)publieke sector’
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2020-2021