Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-03-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30196-420".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Dik-Faber over alternatieven voor subsidiëring van biomassabijstook in kolencentrales
Dossiernummer 30196
Dossiertitel Duurzame ontwikkeling en beleid
Identifier kst-30196-420
Indiener R.K. Dik-Faber
Ondernummer 420
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-03-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Duurzame ontwikkeling en beleid; Motie; Motie van het lid Dik-Faber over alternatieven voor subsidiëring van biomassabijstook in kolencentrales
Uitgiftedatum 2016-03-02
Vergaderjaar 2015-2016