30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 420 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoek van CE Delft blijkt dat alternatieven voor subsidiëring van biomassabijstook in kolencentrales goedkoper zijn, drie keer zo veel banen opleveren en voldoende bijdragen aan het behalen van de doelstelling van 14% duurzame energie in 2020;

verzoekt de regering, wind op zee, zonne-energie, biostoom en biowarmte als alternatief in te zetten voor subsidiëring van biomassabijstook in kolencentrales,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Naar boven