Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-11-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30196-221".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-263883
Bijlage blg-263884
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel Eindrapport Evaluatie Meerjarenafspraak Energie Efficiëntie (MEE)
Dossiernummer 30196
Dossiertitel Duurzame ontwikkeling en beleid
Identifier kst-30196-221
Indiener H.G.J. Kamp
Ondernummer 221
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-11-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Eindrapport Evaluatie Meerjarenafspraak Energie Efficiëntie (MEE)
Uitgiftedatum 2013-11-12
Vergaderjaar 2013-2014