Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-07-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30175-304".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Wassenberg over eerder oplossen van knelpunten in de luchtkwaliteit in het buitengebied
Dossiernummer 30175
Dossiertitel Luchtkwaliteit
Identifier kst-30175-304
Indiener F.P. Wassenberg
Ondernummer 304
Onderwerp Natuur en milieu | Lucht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-07-06
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Luchtkwaliteit; Motie; Motie van het lid Wassenberg over eerder oplossen van knelpunten in de luchtkwaliteit in het buitengebied
Uitgiftedatum 2018-07-05
Vergaderjaar 2017-2018