Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-12-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29838-76".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-12-17
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Verhoeven over de rol van internetserviceproviders bij het tegengaan van illegaal downloaden
Dossiernummer 29838
Dossiertitel Auteursrechtbeleid
Identifier kst-29838-76
Indiener K. Verhoeven
Ondernummer 76
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-12-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Auteursrechtbeleid; Motie; Motie van het lid Verhoeven over de rol van internetserviceproviders bij het tegengaan van illegaal downloaden
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2014-2015