Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-12-2004 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29763-23".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2004-11-29
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29763
Dossiertitel Regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-29763-23
Indiener VAN DER VLIES
Indiener ROUVOET
Ondernummer 23
Onderwerp Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Organisatietype staten generaal
PS key KST81814
Publicatiedatum 2004-12-01
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Zorgverzekeringswet; Amendement over de mogelijkheid voor zorgverzekeraars om sterk controversiele prestaties niet op te hoeven nemen in overeenkomsten
Vergaderjaar 2004-2005