Kamerstukken in dossier 29763

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon PDF (8 kB)

  Wet op de zorgtoeslag; Brief minister over de voorlichtingscampagne m.b.t. de zorgverzekering per 1 januari 2006

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-06-2005 2004-2005 Kamerstuk 29762, nr. L Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon PDF (21 kB)

  Wet op de zorgtoeslag; Brief minister inzake aanbieding overzicht wijzigingen in wetsvoorstellen Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-06-2005 2004-2005 Kamerstuk 29762, nr. K Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Zorgverzekeringswet; Gewijzigde motie om te voorkomen dat verzekerde prestaties in 2006 niet verder verschralen t.o.v. huidige ziekenfondspakket

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-06-2005 2004-2005 Kamerstuk 29763, nr. 94 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Zorgverzekeringswet; Gewijzigde motie over bescherming van privacy van verzekerden en voorkóming van misbruik van gegevens

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-06-2005 2004-2005 Kamerstuk 29763, nr. 93 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon PDF (81 kB)

  Wet op de zorgtoeslag; Brief minister en staatssecretaris over de toekomstige taken en posities van uitvoerings- en toezichtsorganen in het zorgstelsel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-06-2005 2004-2005 Kamerstuk 29762, nr. J Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wet op de zorgtoeslag; Brief minister inzake aanbieding overzicht wijzigingen in wetsvoorstellen Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-06-2005 2004-2005 Kamerstuk 29762, nr. K Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wijzig. AWBZ, Ziekenfondswet en Wtz ivm identificatieplicht en sofi-nummer (fraudebestrijding zorgverzekeringswetten); Motie met het verzoek om de invoering van de Zorgverzekeringswet een jaar uit te stellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-06-2005 2004-2005 Kamerstuk 29623, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon PDF (3 kB)

  Wijzig. AWBZ, Ziekenfondswet en Wtz ivm identificatieplicht en sofi-nummer (fraudebestrijding zorgverzekeringswetten); Motie met onder meer het verzoek de keuzevrijheid van de patiënt te garanderen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-06-2005 2004-2005 Kamerstuk 29623, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF (51 kB)

  Zorgverzekeringswet; Verslag schriftelijk overleg over de gefaseerde invoering overheveling van DCB's in de GGZ en overige invoeringsaspecten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-06-2005 2004-2005 Kamerstuk 29763, nr. 92 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Zorgverzekeringswet; Motie om verzekerden bij een medische indicatie aanspraak te kunnen laten maken op vergoeding dieetkosten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-06-2005 2004-2005 Kamerstuk 29763, nr. 83 Tweede Kamer der Staten-Generaal