Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-07-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29628-794".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2018-07-04
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Van der Graaf en Van Dam over een structurele voorziening voor geestelijke verzorging
Dossiernummer 29628
Dossiertitel Politie
Identifier kst-29628-794
Indiener S.J.F. van der Graaf
Indiener C.J.L. van Dam
Ondernummer 794
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-07-06
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Politie; Motie; Motie van de leden Van der Graaf en Van Dam over een structurele voorziening voor geestelijke verzorging
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2017-2018