Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-09-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29576-86".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-127894
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-09-01
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Grondprijsmonitor 2010
Dossiernummer 29576
Dossiertitel Agenda Vitaal Platteland
Identifier kst-29576-86
Indiener H. Bleker
Ondernummer 86
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-09-06
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Agenda Vitaal Platteland; Brief regering; Grondprijsmonitor 2010
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2010-2011