Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-10-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29544-340".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-09-30
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Uitvoering van de motie van het lid Vermeij c.s. (32500 XV, nr. 95) om te onderzoeken op welke wijze de expertise van de RWI inzake het regionaal arbeidsmarktbeleid, arbeidsmarktinformatie en de samenwerking tussen sociale partners en de VNG kan worden behouden, binnen bestaande overlegstructuren
Dossiernummer 29544
Dossiertitel Arbeidsmarktbeleid
Identifier kst-29544-340
Indiener P. de Krom
Ondernummer 340
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-10-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; Uitvoering van de motie van het lid Vermeij c.s. (32500 XV, nr. 95) om te onderzoeken op welke wijze de expertise van de RWI inzake het regionaal arbeidsmarktbeleid, arbeidsmarktinformatie en de samenwerking tussen sociale partners en de VNG kan worden behouden, binnen bestaande overlegstructuren
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2011-2012