Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-04-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29544-244".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-04-15
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Dossiernummer 29544
Dossiertitel Arbeidsmarktbeleid
Identifier kst-29544-244
Indiener Donner J.P.H.
Ondernummer 244
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-04-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Arbeidsmarktbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 maart 2010, inzake Arbeidsmarktbeleid
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2009-2010