Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-11-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29515-325".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-88459
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-11-22
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Toezending door Actal van het rapport "Vrijheid en verantwoordelijkheid en beperking regeldruk; Inventarisatie van beleidsvoornemens uit het regeerakkoord die gevolgen hebben voor de regeldruk"
Dossiernummer 29515
Dossiertitel Kabinetsplan aanpak administratieve lasten
Identifier kst-29515-325
Indiener S.R.A. van Eijck
Ondernummer 325
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-11-25
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Kabinetsplan aanpak administratieve lasten; Advies van andere adviesorganen; Toezending door Actal van het rapport "Vrijheid en verantwoordelijkheid en beperking regeldruk; Inventarisatie van beleidsvoornemens uit het regeerakkoord die gevolgen hebben voor de regeldruk"
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2010-2011