Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-12-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29502-43".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-92222
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-12-14
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Stand van zaken verkenning op de postmarkt door de heer Vreeman
Dossiernummer 29502
Dossiertitel Toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse postsector
Identifier kst-29502-43
Indiener H. Bleker
Ondernummer 43
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-12-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse postsector; Brief regering; Stand van zaken verkenning op de postmarkt door de heer Vreeman
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2010-2011