Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-05-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29446-85".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-224299
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel Aanbieding van het jaarverslag van het Faunafonds over 2012, inclusief de jaarrekening
Dossiernummer 29446
Dossiertitel Uitvoering Flora- en Faunawet
Identifier kst-29446-85
Indiener S.A.M. Dijksma
Ondernummer 85
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-05-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Uitvoering Flora- en Faunawet; Brief regering; Aanbieding van het jaarverslag van het Faunafonds over 2012, inclusief de jaarrekening
Uitgiftedatum 2013-05-07
Vergaderjaar 2012-2013