29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten

Nr. 144 BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 maart 2012

Tijdens de regeling van werkzaamheden op 28 maart jl. heeft de heer Pechtold gevraagd om een reactie op de motie-Pechtold (Kamerstukken II 2011–2012, 33 209, nr. 2). De Kamer ontving deze reactie op 28 maart jl. (Kamerstuk 29 407, nr. 143) Deze reactie sluit aan bij hetgeen de heer Van der Staaij terzake naar voren heeft gebracht tijdens de regeling van werkzaamheden op 28 maart. Het kabinetsstandpunt inzake het meldpunt is opgenomen in de brief die de Kamer op 15 maart jl. ontving (Kamerstukken II 2011–2012, 29 407, nr. 140).

De minister-president, minister van Algemene Zaken, M. Rutte

Naar boven