29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten

Nr. 143 BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 maart 2012

Bij de stemmingen heeft de heer Pechtold gevraagd om een reactie op de motie-Pechtold (Kamerstukken II 2011–2012, 33 209, nr. 2).

Deze motie heeft betrekking op een meldpunt van een politieke partij met een fractie in de Tweede Kamer (PVV) en is niet gericht aan het kabinet. De Kamer ontving de kabinetsreactie terzake op 15 maart jl. (Kamerstukken II 2011–2012, 29 407, nr. 140).

De minister-president, minister van Algemene Zaken, M. Rutte

Naar boven