Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-03-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29407-144".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-03-29
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op het verzoek van het lid Pechtold gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden op 28 maart jl. om een reactie op de motie-Pechtold over het meldpunt voor Midden- en Oost-Europeanen (33 209, nr.2)
Dossiernummer 29407
Dossiertitel Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten
Identifier kst-29407-144
Indiener M. Rutte
Ondernummer 144
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-03-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Pechtold gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden op 28 maart jl. om een reactie op de motie-Pechtold over het meldpunt voor Midden- en Oost-Europeanen (33 209, nr.2)
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2011-2012