Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-02-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29398-356".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-02-13
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Kuiken over kentekening van tractoren en landbouwvoertuigen
Dossiernummer 29398
Dossiertitel Maatregelen verkeersveiligheid
Identifier kst-29398-356
Indiener A.H. Kuiken
Ondernummer 356
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-02-14
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Maatregelen verkeersveiligheid; Motie; Motie van het lid Kuiken over kentekening van tractoren en landbouwvoertuigen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2012-2013