Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-09-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29279-342".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-09-08
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Bontes over niet doorvoeren van de voorgestelde wijzigingen
Dossiernummer 29279
Dossiertitel Rechtsstaat en Rechtsorde
Identifier kst-29279-342
Indiener L. Bontes
Ondernummer 342
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-09-09
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Rechtsstaat en Rechtsorde; Motie; Motie van het lid Bontes over niet doorvoeren van de voorgestelde wijzigingen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2015-2016