29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde

Nr. 342 MOTIE VAN HET LID BONTES

Voorgesteld 8 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf wil wijzigen, zodat levenslanggestraften na 25 jaar kans maken op vrijlating;

overwegende dat deze gedetineerden gruwelijke moorden op hun geweten hebben en nooit meer op straat mogen komen;

overwegende dat de belangen van de nabestaanden altijd voorop moeten worden gesteld;

verzoekt de regering, deze voorgestelde wijzigingen niet door te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bontes

Naar boven