Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-09-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29214-34-h1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2008-08-19
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29214
Dossiertitel Subsidiebeleid VWS
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-29214-34-h1
Ondernummer 34
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Onderwerp Cultuur en recreatie | Sport
Organisatietype staten generaal
PS key KST121653
Publicatiedatum 2008-09-05
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Subsidiebeleid VWS; Verslag van een Algemeen Overleg
Vergaderjaar 2007-2008
Vervangt Kamerstuk 29214, 34; kst-29214-34