Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-04-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Bijlage en heeft als identifier "kst-28385-106-b1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 28385
Gerelateerd document Is bijlage van;kst-28385-106
Identifier kst-28385-106-b1
Ondernummer 106
Organisatietype staten generaal
PS key BLG15578
Publicatiedatum 2008-04-25
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Bijlage
Titel Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid Resultaten van de monitoring van waterkwaliteit en bemesting in meetjaar 2006 in het derogatiemeetnet
Vergaderjaar 2007-2008