Kamerstukken in dossier 28385

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Evaluatie Meststoffenwet; Brief minister over de werking van de Meststoffenwet in de jaren 2000 en 2001

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-06-2002 2001-2002 Kamerstuk 28385, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Evaluatie Meststoffenwet; Motie over mogelijk maken dat bij Minas-aangifte de begin- en eindvoorraden van stikstof en fosfaat in voer en mest kunnen worden meegenomen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-12-2002 2002-2003 Kamerstuk 28385, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Evaluatie Meststoffenwet; Motie van het lid Polderman

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-12-2007 2007-2008 Kamerstuk 28385, nr. 100 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Evaluatie Meststoffenwet; Brief van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-12-2007 2007-2008 Kamerstuk 28385, nr. 101 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Evaluatie Meststoffenwet; Motie van het lid Waalkens c.s.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-01-2008 2007-2008 Kamerstuk 28385, nr. 102 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Evaluatie Meststoffenwet; Verslag van een Algemeen Overleg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-01-2008 2007-2008 Kamerstuk 28385, nr. 103 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Evaluatie Meststoffenwet; Brief van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-02-2008 2007-2008 Kamerstuk 28385, nr. 104 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Evaluatie Meststoffenwet; Brief van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2008 2007-2008 Kamerstuk 28385, nr. 105 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid Resultaten van de monitoring van waterkwaliteit en bemesting in meetjaar 2006 in het derogatiemeetnet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-04-2008 2007-2008 Kamerstuk 28385, nr. 106 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Resultaten van controles op en kengetallen van landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie alsmede kengetallen van de Nederlandse veehouderij

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-04-2008 2007-2008 Kamerstuk 28385, nr. 106 Tweede Kamer der Staten-Generaal