Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-08-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28286-586".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-07-04
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Gewijzigde motie van het lid Van Gerven (tvv 28286, nr. 579) over de handel in wilde dieren via internet
Dossiernummer 28286
Dossiertitel Dierenwelzijn
Identifier kst-28286-586
Indiener H.P.J. van Gerven
Ondernummer 586
Onderwerp Landbouw | Dieren
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-08-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Dierenwelzijn; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Van Gerven (tvv 28286, nr. 579) over de handel in wilde dieren via internet
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2011-2012