Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-02-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27925-581".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Kuzu over zo transparant en frequent mogelijk rapporteren over de Nederlandse militaire inzet
Dossiernummer 27925
Dossiertitel Bestrijding internationaal terrorisme
Identifier kst-27925-581
Indiener T. Kuzu
Ondernummer 581
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Terrorisme
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-02-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Bestrijding internationaal terrorisme; Motie; Motie van het lid Kuzu over zo transparant en frequent mogelijk rapporteren over de Nederlandse militaire inzet
Uitgiftedatum 2016-02-10
Vergaderjaar 2015-2016