Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-04-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27858-426".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid De Groot over verbieden van het gebruik van glyfosaathoudende middelen buiten geïntegreerde gewasbescherming
Dossiernummer 27858
Dossiertitel Gewasbeschermingsbeleid
Identifier kst-27858-426
Indiener T.C. de Groot
Ondernummer 426
Onderwerp Landbouw | Planten
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-04-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Gewasbeschermingsbeleid; Motie; Motie van het lid De Groot over verbieden van het gebruik van glyfosaathoudende middelen buiten geïntegreerde gewasbescherming
Uitgiftedatum 2018-04-26
Vergaderjaar 2017-2018