Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-03-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27625-287".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-03-18
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Informatie over de redenen van de inbreukprocedure door de Europese Commissie inzake de terugwinning van de kosten van waterdiensten uit de Kaderrichtlijn Water en de visie van de minister hierop
Dossiernummer 27625
Dossiertitel Waterbeleid
Identifier kst-27625-287
Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Ondernummer 287
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer
Onderwerp Verkeer | Water
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-03-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Waterbeleid; Brief regering; Informatie over de redenen van de inbreukprocedure door de Europese Commissie inzake de terugwinning van de kosten van waterdiensten uit de Kaderrichtlijn Water en de visie van de minister hierop
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2012-2013