Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-02-2002 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27426-21".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2002-02-19
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 27426
Dossiertitel Regels betreffende zelfstandige bestuursorganen (Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-27426-21
Indiener SCHELTEMA-DE NIE C.S.
Ondernummer 21
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST59505
Publicatiedatum 2002-02-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Kaderwet zelfstandige bestuursorganen; Amendement over beleidsregels m.b.t. de taakuitoefening door een zelfstandig bestuursorgaan
Vergaderjaar 2001-2002