Kamerstukken in dossier 27426

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Kaderwet zelfstandige bestuursorganen; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-10-2000 2000-2001 Kamerstuk 27426, nr. 1;2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Kaderwet zelfstandige bestuursorganen; Derde nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-01-2002 2001-2002 Kamerstuk 27426, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Kaderwet zelfstandige bestuursorganen; Amendement over medeondertekeningsrecht voor de minister van Binnenlandse Zaken ten aanzien van bepaalde wettelijke maatregelen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-02-2002 2001-2002 Kamerstuk 27426, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Kaderwet zelfstandige bestuursorganen; Amendement over het toekennen van nieuwe taken aan een al bestaande ZBO, waarbij het eerste lid van artikel 1a van de Kaderwet van toepassing blijft

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-02-2002 2001-2002 Kamerstuk 27426, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Kaderwet zelfstandige bestuursorganen; Amendement over de waarborging van parlementaire inbreng in het opdragen danwel ontnemen van openbaar gezag aan een zelfstandig bestuursorgaan

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-02-2002 2001-2002 Kamerstuk 27426, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Kaderwet zelfstandige bestuursorganen; Amendement inzake mogelijkheid periodiek evaluatie door Staten-Generaal van Kaderwet zbo's op o.a. doelstelling ordening

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-02-2002 2001-2002 Kamerstuk 27426, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Kaderwet zelfstandige bestuursorganen; Amendement inzake bepalingen over het toekennen van openbaar gezag, respectievelijk onafhankelijke taakuitoefening

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-02-2002 2001-2002 Kamerstuk 27426, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Kaderwet zelfstandige bestuursorganen; Amendement inzake zekerstellen van het kaderwet-karakter van de Kaderwet-ZBO's

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-02-2002 2001-2002 Kamerstuk 27426, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Kaderwet zelfstandige bestuursorganen; Amendement inzake zekerstellen van het kaderwet-karakter van de Kaderwet-ZBO's

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-02-2002 2001-2002 Kamerstuk 27426, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Kaderwet zelfstandige bestuursorganen; Amendement inzake terminologie artikel 30 i.v.m. uitvoering van opgedragen taken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-02-2002 2001-2002 Kamerstuk 27426, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal