Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201426991 nr. 428

26 991 Voedselveiligheid

Nr. 428 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 augustus 2014

Na u al meerdere malen te hebben geïnformeerd over het aantreffen van het verboden antibioticum furazolidon bij verschillende veehouderijen en mengvoederbedrijven (Kamerstuk 26 991, nrs. 422, 425, 426 en 427) informeer ik u hierbij over de laatste stand van zaken rondom afgeronde en nog lopende onderzoeken.

Kalverbedrijven

Zoals aangegeven in de vorige brief was onderzoek ingesteld naar vijf bedrijven die vanuit de oorspronkelijke diervoederfabrikant voer geleverd hebben gekregen. Voor vier van deze bedrijven is het afvoeren en uit de handel nemen van dieren inmiddels afgerond. Deze bedrijven zijn weer vrijgegeven.

Voor het vijfde bedrijf, bestaande uit een hoofd- en nevenvestiging, heeft op 8 augustus een verzoek om een voorlopige voorziening gediend. De uitspraak over het mogelijk afvoeren en uit de handel nemen van de dieren is uitgesteld tot 26 augustus aanstaande in verband met een nu lopende contra-analyse.

Vlees van een aantal kalveren afkomstig van de hoofdvestiging van dit vijfde bedrijf is onderzocht en negatief bevonden. De blokkade op dit vlees is dan ook opgeheven. Vanuit de nevenvestiging zijn recentelijk geen kalveren geslacht.

Uit onderzoek op beide vestigingen is gebleken dat een deel van de positief geteste kalveren recent is aangevoerd van twee andere kalverbedrijven. Deze twee bedrijven zijn daarom ook onderzocht. Op het eerste kalverbedrijf bleken alle dieruitslagen negatief waarmee het onderzoek op dit bedrijf is afgerond. Op het tweede kalverbedrijf, waaraan ook voer is geleverd vanuit de genoemde hoofdvestiging, is bij 100% van de dieren uit de steekproef AOZ/furazolidon aangetroffen. Dit kalverbedrijf is door de NVWA onder toezicht geplaatst en zal op gelijke wijze worden behandeld als de andere kalverbedrijven waar AOZ/furazolidon is aangetroffen. Ook door deze veehouder is inmiddels een verzoek aangevraagd om een voorlopige voorziening waarvan 26 augustus de zitting plaatsvindt.

Vanuit de hoofdvestiging is ook voer geleverd aan een ander kalverbedrijf. Op dit bedrijf vindt daarom op dit moment nader onderzoek plaats.

Vrijgegeven bedrijven

De twee kalverbedrijven waar nog onderzoek naar liep omdat zij voer hebben ontvangen van het positief geteste mengvoederbedrijf (Kamerbrief 31 juli 2014, Kamerstuk 26 991, nr. 427) zijn inmiddels vrijgegeven door de NVWA aangezien hier geen AOZ/furazolidon is aangetroffen.

Ook het veehouderijbedrijf waar een voerspoor naar leidde (het in de brief van 31 juli jl. genoemde derde diervoederspoor) is vrijgegeven nadat is gebleken dat hier geen furazolidon is aangetoond.

Vervolg

Op 26 augustus a.s. vindt ook de tweede zitting van de voorzieningenrechter plaats in het verzoek van het positief geteste melkveebedrijf (Kamerstuk 26 991, nr. 426). Naar verwachting is de aangevraagde contra-analyse dan afgerond.

Nadat de uitspraken van de voorzieningenrechter bekend zijn, zal ik u nader informeren over deze uitspraken en waar mogelijk over uitslagen van de nog lopende onderzoeken.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma