Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-01-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26991-296".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-01-12
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie-Van Gerven over misstanden bij diertransport
Dossiernummer 26991
Dossiertitel Voedselveiligheid
Identifier kst-26991-296
Indiener H.P.J. van Gerven
Ondernummer 296
Onderwerp Landbouw | Voedselkwaliteit
Onderwerp Zorg en gezondheid | Voeding
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-01-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voedselveiligheid; Motie; Motie-Van Gerven over misstanden bij diertransport
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2010-2011