26 991 Voedselveiligheid

Nr. 296 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 12 januari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering voor eind 2011 het aantal langeafstandveetransporten dat niet voldoet aan de eis van maximaal 500 kilometer of 8 uur, substantieel te laten afnemen;

verzoekt de regering tevens voor transport de transportcondities trapsgewijs op te schroeven naarmate het transport langer duurt;

verzoekt de regering voorts voor eind 2011 het aantal misstanden bij diertransport substantieel te laten afnemen en daarover de Kamer jaarlijks te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Naar boven